Project Description

Външна реклама

Всеки ден ни атакуват десетки и дори стотици  реклами на открито, но дали им обръщаме внимание?

Важното е да „изпъкнете“ сред океана от рекламни послания, да предизвикате позитивната нагласа на потребителя.

Рекламата на открито е един от начините да  афишираме и затвърдим марката. Не е възможно да се предаде сложно послание на носител, който хората виждат само за няколко секунди, така че посланието, което отправяте, трябва да е ясно, кратко и разбираемо.

По-малкото е повече! Нека няколкото думи и зашеметяващата визуализация привлекат вниманието.