Project Description

Книгоиздаване

Авторите си мислят, че са свършили тежката работа, като са написали книгата, но публикуването й е също толкова отговорно и трудоемко.

Много ръце ще докосват ръкописа ви, преди да се отпечата.  Цял екип от хора ще бъде включен в подготовката на книгата ви за публикуване. Вие, като автор ще участвате в повечето от тези процеси.

Първа спирка:

Редакционният отдел.

Редакторът на книгата, в сътрудничество с автора, привежда ръкописа в четлива и публикуема форма.

Втора спирка

Производство на книги

След като вашият ръкопис мине през редакция, той отива в ръцете на дизайнерите и предпечатарите.

В книгите с арт и фото илюстрация авторът често е включен в процеса на проектиране на страниците.

Докато страниците се копират и преглеждат, творческият екип и редакторът определят цялостната насока за дизайна на книгата. На този етап от процеса авторът получава примерни страници.

След като дизайнът е финализиран от екипа, се създава цяла „фиктивна“ книга и всички страни преглеждат оформленията на страниците, за да се прецени целесъобразността на изображението към текст и да се направят необходимите промени.

Авторът получава текста, изложен в фиктивна книга. В същото време, тя се преглежда от редактор, коректор и различни членове на екипа. Опечатките са коригирани и са направени нужните промени.

 Трета спирка

Печат

Готовата вече книга се качва на машините за отпечатване и подвързване.

Тракия Прес разполага с професионален екип, който ще направи вашата книга наистина уникална.