Предлагаме модерни решения и идеи за популяризиране на проекти, дейности, продукти и личности. Нашите специалисти осъществяват ефективна комуникация с целевите групи за създаване на позитивно отношение към фирми, стоки, услуги, организации и личности.

ЛОГО ДИЗАЙН
ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
ВЪНШНА РЕКЛАМА
РЕКЛАМНИ СУВЕНИРИ
ФОТОГРАФИЯ
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА